Det Manuelle Mosteri:

 Dele tilhørende presseren:
1 stk. bakke i rustfrit stål
1 stk. presseplade i træ
2 stk. afstandsstykker i træ
1 stk. mellemstykke i træ (mellem spindel og presseplade)
1 stk. stang
1 stk. bolt
Dele tilhørende mllen:
1 stk. svinghåndtag
 
Betjening

Konsollen på presseren løftes til side. Sæt stangen i løfteanordningen og placer aluminiumsbakken under tønden. Monter svinghåndtaget på møllen og placer møllen ovenpå presseren (evt. over kar med henblik på kontinuerlig frugtrivning), således af den pressede frugt falder ned i presseren (karet).

Hvilken frugt kan anvendes?

Al (nedfalds)frugt kan anvendes, og al den skurvede frugt, som normalt ikke kan holde sig, er velegnet til mostfremstilling. Frisk frugt giver mest most, men den største aromatiske smag opnås ved at lade nedplukkede æbler ligge et par uger.

Erfarne hjemmefremstillere af æblemost fortæller, at en blanding af madæbler og spiseæbler - evt. blandet med pærer - giver den bedste smag.

 

Gode råd:

Vask frugten. Frugter med let synlige rådne pletter frasorteres. Del større frugter i to. Fyld ikke tragten på møllen helt op, da det så er sværere at fjerne eventuelle fastsiddende frugter.

Møllen stilles væk og den store presseplade lægges ned ovenpå den revne frugt, afstandsstykker benyttes efter behov og der sluttes af med mellemstykket. Løft konsollen indover pressepladen og begynd presseprocessen med hjælp af stang og bolt.

 

Bemørk: Det er vigtigt at tønden står midt i, da spindlen eller kan blive skæv!

 

Lad pressen stå i ca. 5 minutter efter at processen er færdig, for at dræne massen for saft.

Løft konsollen til side igen. Placer stangen i løfteanordningen og løft tønden ud over kanten og pres massen ud. (Massen er god til høns eller grise, ikke så god til kompost pga. stort syreindhold og mang kerner der spirrer.

Herefter gentages processen.

 

Rengøring

Alle dele skylles/spules grundigt med koldt vand og stiv børste (højtryksrenser kan benyttes med fordel). Efter vask hæves pressertønden, således at træet ikke står på bunden (brug bolt ved løfte mekanisme). Alle trædele skal lægges et tørt sted indtil transport.

 

Transport

Transporten består af 2 dele: Presseren og en aluminiumskasse med 9 løsdele (mølle, stang, aluminiumsbakke, presseplade, håndsving, bolt, 2 afstandsstykker og et mellemsstykke).

Se lille billedekollage "Så enkelt er det!"

I tilfælde af spørgsmål kontakt Mogens Brask Christensen på

tlf.52 39 80 60 eller E-mail: mogens@floden.dk

 

 

Den elektriske mølle:

 

Bemærk: den elektriske mølle består af to dele,

Møllen og tragten, Når disse delle er skilt fra hinanden, SKAL

strømmen være afbrudt og stikket trukket ud af stikkontakten!

 

Betjening:

Saml de to dele, Møllen og trakten, med de to bolte og fastnøglen,

som du finder i Murebaljen. tilslut 220 volt stikkontakt.

Fyld rent vand i den tomme murebalje, og hæld en portion æbler

op i vandet.

Stil en 10 l. spand under Møllens udløb

Tænd Møllen på betjeningskontakten

Tag æblerne fra murebaljen en håndfuld af gangen og fyld dem i tragten. bemærk at det tager lidt tid inden der kommer æblemos ud af møllen!

Når spanden er fuld, slukkes møllen, spanden tømmes i presseren, og stilles straks tilbage, da der drypper most fra Møllen

Tænd møllen og start på næste portion.

 

Rengøring:

 

Tag stikket ud af stikkontakten!!

Skrab Møllen fri af resterende æblemos

Skyl og vask alle dele

 

Vandtryks presseren:

 

Vandtrykspresseren består af følgende dele:

 •  Pressere
 •   Risten
 •   Låget
 •   Den Grønne pose
 •   Vandslange med kobling til presser, hane, og Gardenakobling til vandhane
 •   10 l. spand, tragt og littermål

Betjening:

 •   Monter vandslangen
 •   Skru låget af presseren
 •   Sæt den grønne pose indeni risten, og fold de øverste ca. 5 cm. ud over kanten
 •   Sæt spanden under udløbet
 •   Fyld en spand mos, fra den elektriske opriver i den grønne pose indeni risten

 •   Fold den øverste kant af den grønne pose ind over mosen
 •   Skru låget på presseren og spænd det til. Fast men uden at bruge vold!
 •   Luk Afløbshanen på presseren og luk forsigtigt op for vandtilførslen (Første gang presseren fyldes med vand, åbnes udluftningsskruen på øverst til der ikke kommer mere luft ud)
 •   Hold øje med trykmåleren, den må ikke overstige 4 Bar
 •   Luk for vandtilførslen når mængden af most er aftaget
 •   Lad stå til der ikke kommer mere most ud, vær klar til evt. at skifte spand, det går stærkt og der kommer meget most!
 •   Luk op for aftapningshanen og vent til der ikke kommer mere vand ud ( hver presning kræver ca. 12 - 15 l. vand
 •  Skru låget af presseren og løft forsigtigt rist og pose over i din affaldsbunke (Trillebøre eller balje) ryst det tørre affald af, og du er klar til næste runde.

 

 • Rengøring:
 •  Tøm posen helt og ryst den grundigt
 •   Åbn aftapningshanen og luftskruen
 •   Skyl alle dele grundigt. Bemærk, at den grønne pose ikke kan gøres fuldstændig ren, da fibre fra æblerne sætter sig i vævet.
 •   Stil alle dele til afdrypning indtil transport
 •   delene pakkes i murebaljen sammen med den elektriske opriver for transport

 

Rigtig god fornøjelse med mosteriet

Er du i tvivl om noget så ring til Mogens på tlf. 52 39 80 60, eller send en E-mail til mogens@floden.dk